AFFETTI ED EFFETTI. Italijos ankstyvojo ir vėlyvojo baroko kūriniai vargonams

 

Rugpjūčio 20 d., šeštadienis, 19 val., Kretingos pranciškonų bažnyčia

 

Lorenzo Ghielmi vargonų solo rečitalis (Italija)

 

Baroko laikotarpiu daugelis italų kompozitorių rašė kūrinius vargonams. Garsiausias iš jų neabejotinai buvo Girolamo Frescobaldi, kuris būdamas vos trisdešimties metų tapo Šv. Petro Bazilikos Romoje vargonininku. Jo šlovė neužgeso ir po mirties – net pats Johanas Sebastianas Bachas nukopijavo paskutinį italų maestro natų rinkinį "Fiori musicali".

 

Netoli Florencijos gimęs Bernardo Pasquini savo sėkmę rado taip pat Romoje, kur tapo garsaus smuikininko Arcangelo Corelli vargonininku.

 

A. Corelli buvo žinomas visoje Europoje, jo muzika pasiekė net Pietų Ameriką, Paragvajų, kur jėzuitų misijoje dirbo Domenico Zipoli. Jėzuitai skleidė sakralinę muziką tarp Amerikos indėnų, mokė juos groti instrumentais bei juos gaminti. D. Zipoli sonatoje yra keletas A. Corelli muzikos smuikui puslapių, kuriuos Zipoli pritaikė vargonams.

 

Bernardo Storace istoriją gaubia paslaptis: jis buvo Mesinos vargonininkas Sicilijoje, tačiau visi su jo gyvenimu susiję dokumentai buvo sunaikinti per 1900 m. miestą nusiaubusį žemės drebėjimą. Išliko vienintelis Venecijoje išspausdintas jo natų rinkinys, ir tik vienas jo egzempliorius.

 

Dėl melodinių linijų paprastumo ir nesudėtingos harmonijos, Giovanni Battista Sammartini ir Giuseppe Gonelli sonatos priartėja prie klasicistinio stiliaus. Sonatų muzika maloni ir betarpiška, jos tapo pavyzdžiu Mozartui ir visai muzikantų kartai, kuri atvedė prie klasicistinio stiliaus gimimo.

 

 

PROGRAMA

 

Girolamo Frescobaldi (1583–1643)

                        Tokata / Toccata 

                        Kancona po laiškų skaitinių / Canzon dopo l’ epistola

                        Pakylėjimo tokata  / Toccata per l’Elevazione

                        Dvi galjardos / Due Gagliarde (iš / from “II Libro”)

 

Bernardo Pasquini  (1637–1710)

                        Variacijos vokiečių pažui / Variazioni per il paggio tedesco

                        Tokata su gegutės skerco / Toccata con lo scherzo del cucco

 

Bernardo Storace (1600–1664)

                        Baletas / Balletto 

                        Batalija / Battaglia

                       

Domenico Zipoli (1688–1726) 

                        Kancona g-moll / Canzona in sol minore      

                        Sonata d-moll / Sonata in re minore (Preludio, Allegro, Adagio, Allegro)

 

Giovanni Battista Sammartini  (1701–1775)

                        Sonata

 

Giuseppe Gonelli (1666–c.1740)

                        Sonata F-dur / Sonata in fa maggiore

 

 


ATLIKĖJAS

 

Lorenzo Ghielmi

 

Lorenzo Ghielmi paskyrė savo gyvenimą Renesanso ir Baroko muzikos studijoms ir atlikimui. Jis yra vienas sėkmingiausių Bacho kūrinių vargonams ir klavesinui interpretuotojų.

 

L. Ghielmi koncertuoja Europoje, Rusijoje, Japonijoje, Korėjoje, Šiaurės ir Pietų Amerikoje, yra sukūręs daugybę radijo įrašų, turi didžiulę diskografiją (įrašų kompanijos „Passacaille", „Winter & Winter", „Harmonia mundi", „Teldec").

 

Jis parašė knygą apie Nicolaus Bruhnsą, daug straipsnių ir tyrimų apie XVI–XVII a. vargonininkystę, Bacho ir kitų Baroko kompozitorių kūrinių interpretacijas.

 

Jis dėsto vargonus, klavesiną ir kamerinę muziką Milano „Civica Scuola di Musica", yra Milano San Simpliciano bazilikos vargonininkas, čia „Ahrend" vargonais atliko visus J.S. Bacho kūrinius vargonams. Nuo 2006 iki 2015 m. dirbo vargonų dėstytoju „Schola Cantorum" Bazelyje.

 

L. Ghielmi yra daugelio tarptautinių vargonų konkursų žiūri narys, skaito paskaitas ir veda meistriškumo kursus svarbiose muzikos institucijose. Jis prižiūrėjo kelerių naujų vargonų, įskaitant puikųjį Tokijo katedros instrumentą, sukūrimą. 1985 m. buvo vienas iš ansamblio „Giardino Armonico" įkūrėjų. 2005 m. įkūrė ansamblį „La Divina Armonia", su kuriuo koncertavo daugelyje Europos ir Japonijos festivalių.

 

www.lorenzoghielmi.com