EDUKACINĖ VEIKLA

 

 

Edukacinė veikla užima svarbią vietą „Canto Fiorito“ misijoje. Siekdamas suformuoti senosios muzikos tradiciją ir paskleisti ją visoje Lietuvoje, ansamblis įgyvendina daug edukacinių programų, skirtų skirtingoms tikslinėms grupėms. Pirmoji grupė – tai įvairių Lietuvos regionų vaikai. Įtraukiant juos į ansamblio projektus, siekiama sužadinti vaikų susidomėjimą senąja muzika ir ugdyti sąmoningą ateities klausytoją. Antrąją tikslinę grupę sudaro pažengę, ne pirmus metus muziką studijuojantys Lietuvos muzikos akademijos studentai, kuriems „Canto Fiorito“  skaito paskaitas ir veda  meistriškumo kursus. Trečioji grupė yra plačioji publika, kuri supažindinama su istoriškai pagrįsto atlikimo principais komentuojamuose koncertuose. Paskutinė, tačiau ne mažiau svarbi tikslinė grupė – tai regionų bendruomenės, su kuriomis ansamblis bendradarbiauja įgyvendindamas vidutinės arba ilgos trukmės rezidencijas, įtraukdamas  į veiklą vietinius chorus, folkloro ansamblius ir kitas grupes. „Canto Fiorito“ siekia ne tik pagyvinti regionų kultūrinį gyvenimą, bet ir įkvėpti bendruomenes imtis savarankiškos  iniciatyvos.