MARIA CRISTINA KIEHR & CONCERTO SOAVE

Sveika, Dangaus Karaliene: XVII a. italų kompozitorių muzika Palaimintajai Mergelei

 

 

2017 m. rugsėjo 22 d., 19 val.

Concerto Soave:

Maria Cristina Kiehr, sopranas

Jean-Marc Aymes, vargonai

 

 

Šioje programoje perteikiamas platus Mergelės Marijos gyvenimą paženklinusių emocijų spektras, atspindėtas XVII amžiaus italų kompozitorių muzikoje. Jos egzistenciją įkūnijantis džiaugsmas ir skausmas inspiravo kai kuriuos reikšmingiausius skirtingų epochų kūrėjų darbus. Visų laikų kompozitoriai kūrė remdamiesi Palaimintąją Mergelę šlovinančiais ir jos motinišką kančią perteikiančiais tekstais, tačiau būtent XVII amžiaus Italijoje šie motyvai suskambėjo visiškai naujomis spalvomis. Barokui būdingas siekis ekspresyviai perteikti žodžio prasmę, visiškai naujas muzikinių konsonansų ir disonansų (derančių ir nederančių sąskambių) suvokimas ir jų naudojimo laisvė itin sustiprino kūriniuose perteikiamų emocijų intensyvumą, kurio kulminacija šioje programoje – tai emblematiškas Giovanni Felice Sances kūrinys Stovi Motina skausminga.

 

 

Programa

 

Adriano Banchieri (1568–1634)/ Girolamo Cavazzoni, Magnificat Primo Tono in Risposta

Iš / from: Terzo Libro di nuovi pensieri Ecclesiastici. Bologna, 1613

Intavolatura...Libro Primo. Venezia, 1543

 

Francesco Passarini (1636–1694), Alma Redemptoris Mater / Mūsų Atpirkėjo Motina

Iš / from: Antifone della Beata Vergine. Bologna, 1671

 

Gianpietro Del Buono (XVII a. pirma pusė), Sonata I sopra Ave Maris Stella / Sonata pagal “Sveika, Marių Žvaigžde”

Iš / from: Canoni, oblighi sopra l'Ave Maris Stella...Palermo, 1641

 

Bonifazio Graziani (1604/5–1664), Regina Coeli / Dangaus Karalienė

Il Terzo Libro di Motetti. Roma, 1641

 

Iš / from: Canoro Pianto di Maria Vergine sopra la faccia di Christo estinto / Mergelės Marijos rauda prie mirusio Kristaus veido, Venezia, 1613

Sopra la Bocca / Apie lūpas–Amadio Fredi

Sopra i Capelli / Apie plaukus–Stefano Bernardio

Sopra gli Occhi / Apie akis–Luc'Antonio Gasparini

Sopra le Guancie / Apie skruostus–Vido Rovetto

Sopra i Capelli / Apie plaukus–Bartholomeo Pesarino

 

Francesca Caccini (1587–1640), Chi è costei / Kas yra ji

Iš / from: Primo Libro delle Musiche. Firenze, 1618

 

Tarquinio Merula (1594–1665), Capriccio cromático / Chromatinis kapričas

Iš / from: Manoscritto, Berlin, Staatsbibliothek

 

Giovanni Felice Sances (apie 1600/24–1679), Stabat Mater dolorosa / Stovi Motina skausminga

Iš / from: Motetti a voce sola. Venezia, 1643

 

 

Concerto Soave CV