SPINDINTI LIETUVA

LDK muzikos paveldo edukacijos projektas su istoriniais bažnyčių vargonais

 

Tai Europos Ekonominės Erdvės fondo finansuojamas tarptautinis projektas, kurį įgyvendina Lietuvos ir Norvegijos senosios muzikos ansambliai “Canto Fiorito” bei “Silva Norvegica”. Šio projekto tikslas - bendradarbiaujant su regionų mokyklomis bei parapijomis supažindinti mokinius su jų miestuose saugomais istoriniais vargonais ir istorine muzika, kuri buvo atliekama Lietuvoje, kai šie vargonai buvo sukurti. Projektui atrinkti vertingiausi barokiniai vargonai Kretingoje, Varniuose, Adakave ir Kartenoje (pagal fondo reikalavimus projekto veiklos taip pat bus įgyvendinamos apskrities centre, Tauragėje,  su vėlyvesnio laikotarpio vargonais). Projekto metu šie barokiniai vargonai buvo suderinti ir restauruoti. Edukacinių renginių serijoje vaikams bus suteiktos žinios apie senąją muziką, kad jie tinkamai pasirengtų išgirsti baigiamąjį, koncertą, kuriame skambės LDK baroko muzika. Baigiamasis koncertas taip pat bus skirtas ir bendrajai šių miestų publikai, kad vietos bendruomenės būtų skatinamos aktyviau naudoti jų istorinį paveldą ne tik liturgijoje, bet ir profesionalioje kultūrinėje veikloje.
Šiuo projektu taip pat siekiama paskatinti muzikos mokyklų mokinius domėtis istoriškai pagrįstu senosios muzikos atlikimu. Varnių ir Kretingos muzikos mokyklų fortepijono specialybės moksleiviams bus surengtos vargonų meistriškumo pamokos su norvegų vargonininku iš ansamblio "Silva Norvegica" Nikolai Endresen Dahl.