CANTO FIORITO

Venetia Mundi Splendor

 

2020 m. rugpjūčio 28 d., 19 val., Kretingos pranciškonų bažnyčia

 

Rodrigo Calveyra, meno vadovas, kornetas, išilginės fleitos

Renata Dubinskaitė, mecosopranas

Juan Manuel Quintana, viola da gamba

Teodoro Baú, viola da gamba

Andrea Buccarella, vargonai

 

Pirmojoje XVII a. pusėje Venecija buvo neabejotinai pats įtakingiausias muzikos miestas Europoje, nes naujai besiformuojantis baroko muzikos stilius čia surado puikią terpę augti. Venecijos opera, kurios tėvas Claudio Monteverdi, o vėliau ir Francesco Cavalli, buvo eksportuojama į keletą Europos šalių ir darė įtaką visam kontinentui.

Venecijos bažnytinės muzikos tradicija buvo ne mažiau svarbi. Ir C. Monteverdi, ir F. Cavalli dirbo Šv. Morkaus bazilikos kapelmeisteriais, vėliau šias pareigas ėjo ir Giovanni Legrenzi. Šie trys kompozitoriai, kartu su F. Cavalli mokine Barbara Strozzi ir Alessandru Grandi, kuris dirbo bazilikoje Monteverdi asistentu, pristatomi vokalinėje šios programos dalyje, skirtoje vien sakralinei muzikai. Instrumentinę to paties laikotarpio Venecijos muziką atstovauja tokie iškilūs vardai kaip Dario Castello, Biagio Marini ir Giuseppe Scarani, kurie reikšmingai prisidėjo prie naujojo stile moderno raidos – instrumentinės concertato muzikos evoliucijos.

Programa „Venetia Mundi Splendor” perteikia XVII a. Venecijos vokalinės ir instrumentinės muzikos spindesį, prašmatnumą ir rafinuotumą.

 Rodrigo Calveyra

 

PROGRAMA

 

Alessandro Grandi                                       

Salve Regina / Sveika, Karaliene                       

 

Dario Castello                                               

Sonata IV a due canti            

 

Francesco Cavalli                                         

O bone Jesu / O, gerasis Jėzau                          

 

Biagio Marini                                               

Sonata a canto e basso          

 

Francesco Cavalli                                         

Canzona a tre                        

 

Barbara Strozzi                                             

Parasti in dulciene / Parengei iš švelnumo                

 

Giovanni Gabrieli                                         

Toccata del XI tono               

 

Giuseppe Scarani                                          

Sonata IV a due canti            

           

Giovanni Legrenzi                                        

Angelorum ad convivia / Angelai į puotą        

           

Dario Castello                                               

Sonata X a due canti e basso 

 

Claudio Monteverdi                                     

Confitebor tibi Domine / Dėkosiu tau, Viešpatie        

 

Daugiau apie atlikėjus:

CV Canto Fiorito & Rodrigo Calveyra